Slutet på en parentes

ingen explotion
inget skrikande brakande kaos
bara långsam tystnad

det gula ljuset mellan stegen i rulltrappan