Våt cement

Det är inte delarna längre
var det någonsin delarna?

Det sitter längre in
det osar mera

våt cement

Om jag får?

Allting luktar sjukhus. Luktar sjukdom
Jag vill tro på det omöjliga när det presenteras för mig