Har jag tappet orden också?

Tiden, den har jag tappat. Den flyter på brevid och rör mig inte, jag hittar inte in. Rummet svettas på sommaren men jag älskar höghustaken utanför.

Det är de här åren vi ska ta till vara på så varför tar jag fortfarande ingenting?