Hud

Som om vi fick röra vid varandra
som om verkligheten var sådan
 
vi står med den ömtåliga huden utåt
trygga för att det inte är på riktigt
 
 

Manifestet

Att inte skriva manifest
inte tvinga andra tänka
mina tankar
som om de inte hade egna
 
Att inte skapa en flock
en rörelse
en massa
Som följer snarare än skapar
 
Min synvinkel är också en vinkel
från vilken inte allting syns
precis som alla andras